"Sanningen är den att varje ögonblick,

steg för steg,

måste man konfrontera det man

tänker och det man känner,

med det man gör och den man är"

 

Katta Hammelfelt Mikkelsen

 

Här nedan kan du skicka in intresseanmälan till att bli medlem i RoSER. Det går även bra att maila frågor du har kring organisationen.

 
 
 

För kontakt:

 

RoSER - Riksorganisationen för SER terapeuter

c/o Hammelfelt Mikkelsen

Strandgatan 27

26332 Höganäs

 

info@roserihbg.se

Vår värdegrund bygger på den humanistiska psykologin:

Vi tror på att människan föds med positiva och sociala möjligheter och att det inom människan finns ett genuint och äkta Själv som vill förverkliga människans potential.

 

Vi ser på motgångar som utvecklingsmöjligheter och att livet i sig själv och terapi ger människan en möjlighet att utvecklas och växa för att möta ens äkta och genuina själv.

RoSER, Riksorganisationen för SER-terapeuter, grundad 2014, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation för SER-terapeuter i Sverige. Vårt medlemskap står öppet för alla elever som blivit Diplomerade SER-terapeuter på SER Akademin i Helsingborg.

 

Alla Diplomerade SER-terapeuter har under hela utbildningen fått genomgå egenterapi, till skillnad från många andra terapeututbildningar och även på psykologprogram runt om i Sverige.

Egenterapin ger terapeuten en möjlighet till att tillskansa sig erfarenhetsbaserad kunskap och samtidigt erfara personlig utveckling. Som SER-Terapeut anses det vikigt att ha en god självkännedom med förmåga att kunna skilja på sina egna och andras känslor för att på så vis kunna möta klienten där den befinner sig utan att själv agera utefter sina känslomallar.

 

Avsikten med RoSER är att skapa en organisation där den huvudsakliga uppgiften är:

 

• att genom upplysning och utbildning fortsätta att fortbilda

medlemmar i RoSER via till exempel konferenser, seminarier,

studiecirklar, tematräffar och längre fram även publikationer.

Som det ser ut idag blir det ett konferensmöte per år, den första

helgen i oktober.

 

• att skapa ett fundament, en grund, för oss SER

terapeuter att förenas kring och växa i som en organisation.

En organisation där vi tillsammans skapar ett bollplank för varandra och där vi låter oss inspireras av varandras kunskap, idéer och erfarenheter.

 

Det finns RoSER överallt i hela Sverige och det betyder att vi redan har ett stort kontaktnät. Nu gäller det för oss alla att verkligen knyta an med varandra och ta vara på den kunskap som finns oss emellan.

 

Beröringspunkterna oss emellan är säkert fler än vi tror. Genom att samlas dels som organisation men även genom att ha en årlig konferens så kommer vi som RoSER att stärkas kring våra många gemensamma värderingar och kan på så vis göra en skillnad. Inte bara för oss som arbetar som terapeuter utan även för andra.

 

Alla medlemmar har ett lika stort värde i RoSER och för att tydliggöra detta är det tänkt att värdskapet ska flyttas runt mellan de olika

landskapen. Är man ensam SER terapeut i ett landskap finns ju alltid möjligheten att samarbeta över gränserna. Det är ju lite det som är vår levnadsregel – vi samarbetar. Inte bara med oss själva utan även med andra.

 

För att kunna bli en ideell medlemsorganisation krävs medlemmar. Tanken är att man betalar en årsavgift på 650 skr som bland annat kommer att gå till hyreskostnad för lokal för årsmötet, föreläsare och administrativa kostnader. Kanske i framtiden vi även kan skapa ett stipendium. Ja ni ser tankarna är många.

 

Välkommen att förena er med oss!

Katta Hammelfelt Mikkelsen, grundare och sittande ordförande i RoSER