"Sanningen är den att varje ögonblick,

steg för steg,

måste man konfrontera det man

tänker och det man känner,

med det man gör och den man är"

 

Katta Hammelfelt Mikkelsen

 

 
 
 

Här nedan kan du skicka in intresseanmälan till att bli medlem i RoSER. Det går även bra att maila frågor du har kring organisationen.

För kontakt:

 

RoSER - Riksorganisationen för SER terapeuter

c/o Hammelfelt Mikkelsen

Strandgatan 27

26332 Höganäs

 

info@roserihbg.se

Mina kära RoSER

 

Här nedan följer lite försenad information gällande

 

Vårmötet, Lördagen den 21 maj 2016 i Höganäs.

 

Dagens agenda gicks igenom och godkändes.

 

Syftet med mötet var att diskutera värdegrund och etiska

 

frågor gällande RoSER som organsation. För att göra detta

 

möjligt hade jag efterfrågat, hos ALLA de medlemmar som

 

av olika anledningar hade svårt att delta på mötet, tankar

 

kring detta ämne.

Åsa, Malin, Katta, Marié och Åsa

 

 

Här nedan följer de som kom in:

 

 

”Jag tror att vi är ett alternativ till den traditionella psykologin där känslor står i fokus och kropp, själ och hjärta är i harmoni med varandra. 

       Att vi med vår mångfald  kan arbeta på många olika sätt för att nå bästa resultat för klienten. Att kropp och själ kan läka sig själv (utan medicin) genom att lyssna och våga känna."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vad tror vi på?

Vi tror att människan har har själ som man inte kan bortse ifrån i behandlingen.

Vi tror att man måste ha med hela människan i terapin. Både kropp o själ, hjärna och hjärta.

Vi tror på varje människas ansvar för sitt eget liv.

Vi tror att det alltid finns en orsak och en verkan.

Vi tror att barndomen och tidigare liv har stor påverkan hur vi lever våra liv.

Vi tror att oförlösta trauman har negativ påverkan på både kropp och psyke.

Vi tror att man kan hela skador efter trauman genom att arbeta med kropp och psyke.

Vi tror på en behandling som går ut på att möta det som gör ont och det som vi är rädda för, i stället för att döva det och trycka undan det.

 

Vad står vi för?

Ja, vi står väl för det vi tror på?

Vet inte riktigt var skillnaden ligger.

 

En sak som jag funderat lite på är det här med tystnadsplikt. Vi kan ju inte säga att vi har tystnadsplikt för det innebär att man skrivit ett avtal med någon om det. 

Och det har vi ju inte. Men man vill ju ändå, på något sätt, försäkra klienten om att man inte bryter deras förtroende. Hur gör man det på bästa sätt?

 

En annan sak är när man skall tacka nej till en klient. Många av oss har kanske svårt att få till ett samarbete med någon dit man, med förtroende, 

kan skicka klienter som man inte tycker sig kunna hjälpa. Jag har bara tackat nej 2 gånger. Det ena var en ung flicka som hade en borderlinediagnos. 

Detta var innan det blev en "uppsamlingsdiagnos" för div psykiska problem. Då kände jag mig helt enkelt osäker. Hade läst en del om diagnosen som 

gjort mig osäker på om jag skulle klara det. Det andra var en kvinna som ringde och ville att jag skulle ta emot hennes bror som var självmordsbenägen. 

Det visade sig senare att det var en journalist som ringde runt till olika terapeuter bara för att sedan kunna anklaga dom för att ta sig an sjuka klienter 

och utnyttja dom för pengarnas skull. Väldigt glad att jag tackade nej där! Men, en annan gång kan det ju vara någon (som ringer själv) och är självmordsbenägen 

men inte får någon annan hjälp. Jag tänker att man alltid kan ta emot för ett samtal. Men sen?

Jag brukar säga att jag jobbar med människor som är för friska för att få (eller inte vill ha) hjälp inom psykvården. Men den gränsen verkar flyttas längre o längre 

fram tycker jag. Klart att man får använda sitt sunda förnuft och magkänslan men det kan vara svårt ibland.

 

Och sedan frågan om handledning. Både för att kolla av hur vi själva mår och för att prata när man gått i stå med en klient.

Skall man ha några regler kring detta? Det kanske redan finns som jag inte känner till.”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Vad vi tror på och står för - Lyfta att man som SERterapeut ser en människa med helhetsögon med kropp, behov, tankar, känslor, relationer, 

själ, attityder, värderingar, fantasi, själ och vårt fantastiska sätt att arbeta interaktivt vilket innebär att vi kombinerar våra olika metoder och teorier. 

Vi förenar alternativ terapi med vetenskaplig psykologi och terapi. Det gör oss UNIKA. Vi behöver visa/lysa upp vår yrkesroll och vi ska vara  STOLTA över vårt yrke.  

Ju mer vi syns och ju fler vi blir kommer vi tillsammans  nå ett viktigt MÅL som kommer att ÖPPNAS för oss och det  är just till landstinget till sjukvården och till försäkringskassan. 

SERterapeuterna kommer att finnas där i framtiden och därför är det så viktigt att vi tillsammans samarbetar så vår ideella organisation RoSER LEVER och  VÄXER. 

FOLKET  idag har ett stort behov att hitta vägen "hem till sig själv". Resurserna där ute i världen räcker inte till och då Katta Då ÄR vi där och vi kommer att få så mycket 

arbete så det räcker åt alla SERterapeuter och för alla dem andra efter oss. Länge Leve RoSER. Tack! nu har framtiden talat klart:) Stora ord kanske kan tyckas men JAG/VI TROR på storhet.”

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Det bestämdes även att RoSER ska ha en egen sluten Facebook-sida.

Åsa Nyvell tog på sig att skapa den och hon kommer, tillsammans med Marié Halldén, vara Facebooksgruppens administratör.

 

 

Det diskuterades även mycket kring vad som ska krävas för att bli medlem i RoSER.

Som det är bestämt idag kan man bli medlem redan när man gått 1 år på SER-Akademin.

För att "kvalitétsäkra" RoSER, som organisation, beslutades det dock att från och med 1 januari 2017 måste man vara färdigutbildad och diplomerad SER-terapeut för att få bli medlem i RoSER.

 

Detta innebär att en del av RoSERs medlemmar är, från och med den 1 jaunari 2017, utan gällande kvalifikationer.

Det ansågs på mötet att dessa medlemmar fortsättninsvis fortfarande är medlemmar men att nya

medlemsansökningar från och med 1 januari 2017 kräver diplomering.

Däremot finns det inom organisationen en önskan om att alla medlemmar ska bli diplomerade.

Därför beslutades det att de medlemmar som vill och önskar kommer att få stöttning och mentorskap av redan färdiga diplomerade SER-terapeuter.

Vi kommer att finnas till förfogande men endast med hjälp när det gäller att färdigställa ert examensarbete.

 

Det diskuterades också en del kring definitioner av egenterapi och handledning för de som är yrkesverksamma medlemmar. Frågor som "Ska vi ”kräva” av våra medlemmar ett visst antal timmar egenterapi/handledning” diskuterades och även ämnet Fortbildning diskuterades också. Vi kom fram till att än så länge så fungerade årsmötet alldeles utmärkt som fortbildningsforum för våra medlemmar.

 

Vi diskuterade kring värdegrund och etiska regler inom RoSER. Vi skrev ner förslag till etisk regler som jag kommer att skicka ALLA medlemmar via mail.

När det gäller RoSERs värdegrund så beslutades det att vi använder oss av den värdegrund som går i enligt med SER-Akademin;

”Vår värdegrund bygger på den humanistiska psykologin: Vi tror på att människan föds med positiva och 

sociala möjligheter och att vi har ett genuint/äkta själv som vill förverkliga vår potential. 

Alla problem har utvecklingsmöjligheter och livet och terapi är ett växande mot ens sanna/genuina själv.”

 

 

mvh Katta HM, ordförande i RoSER