"Sanningen är den att varje ögonblick,

steg för steg,

måste man konfrontera det man

tänker och det man känner,

med det man gör och den man är"

 

Katta Hammelfelt Mikkelsen

 

Här nedan kan du skicka in intresseanmälan till att bli medlem i RoSER. Det går även bra att maila frågor du har kring organisationen.

 
 
 

För kontakt:

 

RoSER - Riksorganisationen för SER terapeuter

c/o Hammelfelt Mikkelsen

Strandgatan 27

26332 Höganäs

 

info@roserihbg.se

Gällande försäkringar

 

Fick in en fråga gällande prisreducerande försäkringar som man kan få tillgång till när man är en betalande medlem i RoSER.

 

När man som, i vårt fall är utbildad SER- terapeut, startar eget företag och tar emot klienter har man som terapeut ett behandlingsansvar.

Speciellt viktigt blir detta att tänka på då vi som arbetar som SER-terapeuter endast är diplomerade och utan godkänd ”legitimation” ifrån Socialstyrelsen. Dessutom kommer våra klienter till oss utan remiss ifrån Landstinget. Vi kan då använda oss utav något som kallas för Ansvarsförsäkring vid behandlingsskada.

 

Kravet för att få teckna denna försäkring till reducerat pris hos Södertörns Försäkringsmäklare AB är att man är färdigutbildad SER-terapeut och att man är en betalande medlem i RoSER.

En Ansvarsförsäkring vid behandlingsskada ger både klienten och terapeuten en säkerhet om något skulle gå fel. Denna försäkring kostade för 2015 - 979kr.

 

Dessutom kan man, om man har en egen mottagning med inventarier som man använder sig av, även teckna en Praktikförsäkring. I den försäkras den egendom man använder samt innehåller också en ansvarsförsäkring vid sak och personskada, det vill säga skador som man orsakat men som går utanför behandlingen. Denna försäkring kostade för hela 2015 - 927kr.

 

Den tredje försäkringen man som SER-terapeut kan teckna är den som heter Sjukavbrottsförsäkringen. Den försäkringen täcker en del av de fasta kostnaderna i verksamheten, till exempel, hyra om man som terapeut skulle bli långtidssjukskriven och måste sluta arbeta för ett tag. Vid tecknandet av denna försäkring finns ett krav på att fylla i en hälsodeklaration. Denna försäkring kostade för hela 2015 – 1545kr.

 

Vår kontaktperson på Södertörns Försäkringsmäklare AB heter Johan Lundgren och hans uppgifter finner du här nedan.

 

Johan Lundgren

Södertörns Försäkringsmäklare AB

Tel 08 505 343 30

johan@sfmab.se

SFMAB

Box 154

136 23 Haninge